hərki-hərkilik

hərki-hərkilik
is. Qayda-qanun, nizam-intizam olmadığı hal; özbaşınalıq, başlı-başınalıq, hərc-mərclik, qarışıqlıq. Kasıb kəndçilər firqəyə yazılardılar, fəqət işlər hələ yaxşı bir nizama düşməmişdi, hərkihərkilik idi. E. Sultanov. Hacı Əmiyə və Molla Nisəyə görə hərki-hərkilik əmələ gəlirdi, din-iman əldən gedirdi. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • aldı-qaçdı — z. dan. 1. Kos oyunu, toptop oyununun bir növü. 2. Başlı başınalıq, hərki hərkilik, hərcmərclik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərə — is. 1. İki dağ və ya təpə arasında, eləcə də düzənlikdə uzun dərin çuxur; vadi. Ey söyüdlü dərə, ey dumanlı dağ; Səfaya daldığım yerdir bu yerlər. M. Müş.. 2. Çay yatağı, çayın axdığı yer. Çəmənin üst tərəfi getdikcə uca, qarlı dağlara müttəsil… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərəbəy(i)lik — is. 1. tar. Dərəbəyinin hal və vəziyyəti. // Feodallıq, feodalizm. Dərəbəylik dövrü. Dərəbəylik dövrünün qalıqları. 2. məc. Hərki hərkilik, özbaşınalıq. Ölkə dərəbəylik, – deyə xan xanmı sanırsan? Axmaq kişi, insanlığı asanmı sanırsan? M. Ə. S..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”